Planet Media s.r.o. je mediální společnost, jejímž cílem je volit novou formu komunikace mezi čtenářem a redaktorem, mezi poskytovatelem a příjemcem informací. V první fázi jsme se rozhodli pro ve světě atraktivní formu blogů a budeme se snažit ukázat, že s touto formou se dá pracovat i jinak než masově umožnit vyjadřovat své názory slavným a pseudoslavným osobnostem na zpravodajských portálech.

Podstatou blogů je nejen osobní zacílenost, ale i obsahová vytříbenost témat a okruhů, kterým se projekt věnuje. Volíme atraktivní formu, přehlednost, jednoduchost.

 

Poslední články

Návrat britské TVR díky ruským penězům?

Britské TVR už dávno zmizelo ze špičky sportovních automobilek, ale vzhledem ke své bohaté historii a vskutku atypickým vozům se nevzdává jen tak. Pomáhá mu v tom i ruský podnikatel Nikolai Smolenski, který automobilku odkoupil v roce 2004 za zhruba půl miliardy korun, a v současnosti se snaží o comeback se vším všudy.

Více